สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
 
  สัญญาจะซื้อจะขายบ้านเดี่ยว
 
  สัญญาจะซื้อจะขายอาคารพาณิชย์
 
  สัญญาเช่าคอนโดมิเนียม
 
  สัญญาแต่งตั้งตัวแทนขาย
 
  สัญญาเช่า