border="0">

ข้อมูลสาขา NPM1B

Agent code :
ประเภทสินค้า :
สถานะ :
Click ที่รหัสสินค้าเพื่อดูภาพและรายละเอียดอื่นๆ
พบรายการทรัพย์สิน จำนวน  4 รายการ จำนวน   1  หน้า รวมเป็นจำนวนเงิน   30,000,000  บาท
รหัสสินค้า รหัสสินค้าบริษัท/ธนาคาร ชื่อโครงการ สถานะ ทำเล ราคา ไร่ ตร.ว นอน น้ำ สูง กว้าง ยาว ผู้ติดต่อ โทรศัพท์ เข้าดู รูป
HOS16NPM1B0002 HOS60053 อารียา บุษบา ขาย บางกะปิ Call06033000Ameen 02-5306000 ไม่มี
HOS16NPM1B0001 HOS60049 ขาย คันนายาว Call08300000Ameen 02-5306000 ไม่มี
HOS08NPM1B0010 HOS80030 ขาย คลองเตย Call2400000NPM 0 2530 6000 ไม่มี
HOS07NPM1B0021 HOS70036 ขาย วัฒนา 30,000,000016054000NPM 0 2530 6000 มี

1