ѺҪԡ
ѺҢ
 
PSG Anglosingpore
äӹǹ
šԹ
ҤһԳѾԹ
ҤҤʧ
Ҥùǧ
Ҥáاظ
Ҥáا෾
Ҥáԡ
Ҥáا
Ҥ
• Ҥ¾ҳԪ
Ҥ
  Nakarin Property  
  Topbroker  
  Reba  
 
 
 
 
 
Թ ͧ
͡⫹
⫹/ѧѴ
province
Ҥ ֧
 
 
1. Ҥ˹
2. Ҥѹ͡§˹
3. Ҥѹ
4. Ҥҧ
5. ا෾л
6. Ҥѹ͡
7. Ҥ
 
 
  Ҩҡ keyword  
  ҨҡͶ  
 
       
 
 
  
 
ͧ Թ
 
Թ ͧ ѧѴ ࢵ/ ͷ ҳ
ºéÒ¹à´ÕèÂÇ ¡Ãا෾ ÇѲ¹Ò 250 µÃÁ./Sq.m. 70,000-100,000
·ÒǹìàÎÒÊì ¡Ãا෾ ÇѲ¹Ò 40 µÃÁ./Sq.m. 50,000-60,000
ºéÒ¹à´ÕèÂÇ ¡Ãا෾ ¤ÅͧàµÂ 260 µÃÁ./Sq.m. 100,000-150,000
·ÒǹìàÎÒÊì ¡Ãا෾ ÇѲ¹Ò 400 µÃÁ./Sq.m. 50,000-0
·ÒǹìàÎÒÊì ¡Ãا෾ »·ØÁÇѹ 500 µÃÁ./Sq.m. 80,000-1,000,000
ºéÒ¹à´ÕèÂÇ ¡Ãا෾ ËéÇ¢ÇÒ§ 500 µÃÁ./Sq.m. 100,000-150,000
¤Í¹â´ÁÔà¹ÕÂÁ ¡Ãا෾ ¨µØ¨Ñ¡Ã 45 µÃÁ./Sq.m. 0-0
ºéÒ¹à´ÕèÂÇ ¡Ãا෾ ¨µØ¨Ñ¡Ã 100 µÃÁ./Sq.m. 30,000-35,000
ÍÒ¤ÒþҳԪÂì ¡Ãا෾ ¤ÅͧàµÂ 50 µÃÁ./Sq.m. 0-0
ºéÒ¹à´ÕèÂÇ ¡Ãا෾ ¨µØ¨Ñ¡Ã 100 µÃÁ./Sq.m. 20,000-40,000
¤Í¹â´ÁÔà¹ÕÂÁ ¡Ãا෾ ¾­Òä· 50 µÃÁ./Sq.m. 4,000,000-6,000,000
¤Í¹â´ÁÔà¹ÕÂÁ ¡Ãا෾ ¾­Òä· 120 µÃÁ./Sq.m. 0-0
¤Í¹â´ÁÔà¹ÕÂÁ ¡Ãا෾ ¨µØ¨Ñ¡Ã 0 µÃÁ./Sq.m. 0-0
¤Í¹â´ÁÔà¹ÕÂÁ ¡Ãا෾ ¨µØ¨Ñ¡Ã 0 µÃÁ./Sq.m. 0-0
·ÒǹìàÎÒÊì ¡Ãا෾ ËéÇ¢ÇÒ§ 300 µÃÁ./Sq.m. 80,000-100,000
 
ٷѾԹʹ㨷
 
   
ºéÒ¹ ¢Ò 23 ÅéÒ¹
OHS12NPM9D0001
> ºéÒ¹à´ÕèÂÇ
> 120 µÃ.Ç.
> ÅÒ´¾ÃéÒÇ94
Tel. 081 175 7888
 
·ÒǹìàÎéÒÊì 9 ÅéÒ¹
THS12NPM1J0007
> Á.â¡Åà´é¹âÎÁ¾ÒÃì¤ÇÔÇ
> ÊÀÒ¾¾ÃéÍÁÍÂÙè
> 23 µÃ.Ç.
> 3 Ëéͧ¹Í¹ 5 Ëéͧ¹éÓ
Tel. 086 654 8334
·ÒǹìàÎéÒÊì ¢Ò 9 ÅéÒ¹
THS12NPM1J0010
> µ¡áµè§áÅéÇàÊÃç¨
> à¹×éÍ·Õè 28 µÃ.ÇÒ
> 5 ¹Í¹ 6 ¹éÓ
Tel. 086 654 8334
 
ºéÒ¹à´ÕèÂÇ ¢Ò 45 ÅéÒ¹
HOS11NPM1J0001
> ºéÒ¹à´ÕèÂÇ 2 ªÑé¹
> ʶҹÕö俿éÒ BTS
> àËÁÒÐÊÓËÃѺ·ÓÊ»Ò
Tel. 086 654 8334
·ÒǹìàÎéÒÊì 15.5 ÅéÒ¹ºÒ·
THS11NPM1J0017
> ·ÒÇàÎéÒÊì¾ÃéÍÁÍÂÙè
> 81 µÃ.ÇÒ
> 3 ¹Í¹ 5 ¹éÓ
Tel. 086 654 8334
 
â¤Ã§¡Òà ´Õ.àÍÊ. ·ÒÇàÇÍÃì 2 3,600,000 ºÒ·

> 68.89 µÒÃÒ§àÁµÃ
> 1 ¹Í¹ 2 ¹éÓ 1 ¤ÃÑÇ
> ã¡ÅéʶҹÕö俿éÒ BTS ¾ÃéÍÁ¾§Éì
Tel. 086-3452002
âÎÁÍÍ¿¿ÔÈ ¢Ò 37.5 ÅéÒ¹ºÒ·
BCS11NPM1J0003
> ¤Í¹â´ 6 ªÑé¹
> ÊÀÒ¾µ¡áµè§ÊǾÃéÍÁÍÂÙè
> ªÑé¹ 2 -6 à»ç¹·Õè¾Ñ¡
> ªÑé¹ 1 à»ç¹ ÍÍ¿¿ÔÈ
Tel. 086 654 8334
 
à·Ã¹´Õé ¤Í¹â´ ¢Ò 3.2 ÅéÒ¹ºÒ·
CDS09NPMA80004
> 35 µÃ.Á.
> ã¡éÅBTS¹Ò¹Ò
> ÊØ¢ØÁÇÔ·13
Tel. 086 654 8334
 
ٷѾԹʹ㨷
 
 
 
 
ͧ   I   ͧë   I   ͧ   I   ҡ-   I   ͧû   I   ͧ觫    
     
 
         
ѷ 繾 ; () ӡѴ
65 .Ҵ 84 (ѧʧ 1) ࢵѧͧҧ ǧѧͧҧ ا෾ 10310
 
Copyright © 2012 Npm Property (Thailand) Co.,Ltd. All right reserved, webmaster@mlsthai.com