บริษัท เรียลเอสเตท เทรนนิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
65 ซ.ลาดพร้าว 84 (สังคมสงเคราะห์ใต้ 1) เขต/แขวงวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-530-6000 ต่อ 100 แฟ๊กซ์ 02-539-0061 EMail : khunyairets4@gmail.com
Copyright © 2012 Real Estate Training (Thailand) Co.,Ltd. All right reserved, webmaster@npm.co.th