คุณไมค์ เชตเตอร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน เรียลเอสเตท เทรนนิ่ง (ไทยแลนด์)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นพีเอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
หัวข้อบรรยาย
• เทคนิคการรับโทรศัพท์ การต้อนรับลูกค้า
• การควบคุมการขายด้วยคำถาม
• การหาลูกค้า การเข้าพบลูกค้า
 
  คุณสมศักดิ์ มุนีพีระกุล
กรรมการผู้จัดการบริษัท ฟอร์เบส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
หัวข้อบรรยาย
• เทคนิคการรับโทรศัพท์ การต้อนรับลูกค้า
• การควบคุมการขายด้วยคำถาม
• การหาลูกค้า การเข้าพบลูกค้า
 
  คุณสมชัย กุศลพูน
กรรมการผู้จัดการบริษัท นครินทร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
หัวข้อบรรยาย
• เทคนิคการรับโทรศัพท์ การต้อนรับลูกค้า
• การควบคุมการขายด้วยคำถาม
• การหาลูกค้า การเข้าพบลูกค้า
  คุณจาตุรนต์ สุวรรณจันทร์
กรรมการบริษัท เอ็นพีเอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
หัวข้อบรรยาย
• การใช้เทคโนโลยี่กับอาชีพนายหน้าอย่างมืออาชีพ
  คุณวัลลภ นาคบัว
รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมและรองอธิบดี
หัวข้อบรรยาย
• กฏหมายอสังหาริมทรัพย์ที่นายหน้าควรรู้และการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม • การควบคุมการขายด้วยคำถาม • การหาลูกค้า การเข้าพบลูกค้า
 
 
 
 
บริษัท เรียลเอสเตท เทรนนิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
65 ซ.ลาดพร้าว 84 (สังคมสงเคราะห์ใต้ 1) เขต/แขวงวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-530-6000 ต่อ 100 แฟ๊กซ์ 02-539-0061 EMail : khunyairets4@gmail.com
Copyright © 2012 Real Estate Training (Thailand) Co.,Ltd. All right reserved, webmaster@npm.co.th